Kategorier
ekonomi kapitalism politik samhälle

Marknadslösningen

Här kommmer ett citat ur Per Molanders Condorcets misstag:

Om man konsekvent strävar efter den mest marknadsnära lösning som är möjlig för en viss verksamhet, kan man tänka sig följande stegvisa resonemang. Man börjar (min fetstil) med att ifrågasätta motiven för ett offentligt åtagande över huvud taget. Om man kan hävda att de är svaga, kan verksamheten privatiseras eller åtminstone bolagiseras och därmed bli mer affärsmässig. Om det offentliga ansvaret inte kan ifrågasättas, blir nästa steg (min fetstil) att undersöka om det går att röra sig i riktning mot halvprivata lösningar, ökad privatisering eller privat produktion. Om det finns goda argument för att också produktionen i huvudsak bör skötas i offentlig regi, kan man då undersöka möjligheten att kontraktera ut (min fetstil) så stora delar av verksamheten som möjligt via offentlig upphandling.

De delar som ligger kvar i offentlig regi och egen produktion kan koloniseras begreppsligt (min fetstil) genom att man då mångt möjligt tillämpar termer och styrmetoder inlånade från den privata sektorn – kundperspektiv, varumärke, interndebitering, benchmarking, konkurrens. Sådana inlån av begrepp. Sådana inlån av begrepp är nu etablerade över hela den offentliga sektorn. I de delar som ligger kvar i offentlig produktion kan man åstadkomma ytterligare förändringar inifrån genom att rekrytera personer (min fetstil) till ledande positioner från den privata sektorn.

Detta är NPM.

Kategorier
arbetsmarknad ekonomi politik samhälle

Rena vinsten?

22968112495_61946c7a7e_mJag tror nog att även den som brukar uttrycka sig ”PK”, som malisen säger, då och då oroas av en stor invandring. Sannolikt bottnar en sådan oro i rädsla eller åtminstone obehag inför det obekanta. Jag tror att sådana känslor är fullständigt normala och ur ett evolutionärt perspektiv har det sannolikt varit nödvändigt att förhålla sig avvaktande inför det man inte känner till. Men sådana känslor rättfärdigar naturligtvis inte att man skriker om ”systemkollaps” eller ”vi kan ju inte ta emot hur många som helst” och annat i samma anda. Då är det – som jag har sagt många gånger – viktigt att läsa sånt som inte bara följer med strömmen och tänka ”ett varv till”.

Anders Norström skriver i FT 4 mars 2016 ett inlägg med titeln Flyktingmottagandet  får svensk ekonomi att blomstra. Detta är naturligtvis en titel som man blir lite nyfiken på när vi har fått lära oss att ”vi går på knäna” och att välfärden är hotad. De måste väl i alla fall kosta oss en massa pengar?

Norström hävdar att tillväxten i Sverige är högre än i andra EU-länder och långt högre än i USA. Flyktinmottagandet är en viktig faktor bakom detta. Men hur kan det vara så?

Svaret är att varje utgift är någon annans inkomst. Extrautgifterna för flyktingarna blir till dagersättningar, bussresor, extra SFI-lärare, övertid hos Migrationsverket och hyra till de som äger förläggningar. Alla dessa använder naturligtvis de extra inkomsterna till köp av varor och tjänster i sin tur.

En stor del av kostnaderna betalas med biståndspengar som nu stannar i landet. De blir till ökad efterfrågan och utgifterna finansierar sig i hög grad själva. En stor del av flyktingmottagningen finansieras med lånade pengar, men regeringen lånar idag till minusränta och statens bruttoskuld minskar eftersom den räknas i procent på BNP.

Vi är också i stort behov av invandring. Arbetsförmedlingen har beräknat att vi måste ha en nettoinvandring på 90 000 personer årligen. Men Sverige har årligen en utvandring på 50 000 personer  och därför behövs en invandring på 140 000 personer om vi ska kunna bibehålla relationen mellan pensionärer och barn och personer i arbete.

Särskilt stort behov av nyanställningar finns inom offentlig sektor. Här behövs kökspersonal, barnskötare, personliga assistenter, vårdbiträden och städare. Självklart ska alla ha avtalsenlig lön!

Foto: ”Hyllie granskontroll polisen_20151112_08” (CC BY 2.0) by  News Oresund 

Kategorier
ekonomi politics politik samhälle

Vart är vi på väg?

Glödande spåret by alpstedt, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  alpstedt 

 

Idag börjar en ny omgång av det populära underhållningsprogrammet med samma namn som titeln ovan (nåja så heter det ju inte riktigt men de brukar ju fråga vart de är på väg). Jag erkänner gärna att detta program tilhör de mera uthärdliga bland den alltmer fördummande underhållning som även SVT numera producerar. Men! Idag vill jag ställa titelns fråga om något helt annat.

Jag läser som vanligt i den publikation som inte domineras a starka kapitalintressen – Fria Tidningen – ett antal artiklar som gör mig väldigt orolig, ja rentav upprörd!

Det börjar med Birger Schlaug som säger att vi beter oss som en lydig koloni. Vi bjuder in mineralexploatörer, låter NATO utveckla drönare hos oss och vi förorenar Vätterns vatten genom att göra den till skjutfält. Precis som andra kolonier ställer vi land, luft och vatten till förfogande för andra!

Vidare är svenska regeringen tyst när USA:s spionage på såväl vän som fiende blir avslöjat. Vår utriksminister – en ”obetydlig man” – är ”härligt underdånig”  inför Obama trots att han har ”tuppkam” i vanliga fall.

Jag behöver bara vända blad  för att läsa att riksdagen (alltså inte bara moderaterna!) säljer ut vår unika offentlighetslagstiftning mot godtyckligt sekretessbeläggande, enbart för att behaga EU:s marknadskrafter.

Sen läser jag något mer positivt: det har bildats en proteströrelse (#ockuperauniversitetet) mot regeringens planer på att privatisera universiteten. Måtte denna protest lyckas!

Jag vänder ytterligare några sidor och läser om TPP, världens största frihandelsavtal, som skall behaga ”Marknaden” genom att utsträcka upphovsrätten, helst till 100 år efter upphovsmannens död. Vidare skall man kriminalisera tjänster som kan kringgå kopieringsskydd t.ex. upplåsning av mobiltelefoner som är låsta till en viss operatör.  Patentera medicinska behandlingar och diagnosmetoder. Bara rent hantverk med skalpellen lär klara sig undan patentreglerna. Förlänga patent på mediciner, vilket kommer att försvåra tillgång till generiska läkemedel. Alla avtal är förstås hemliga!

Vart är vi på väg?