Kategorier
arbetsmarknad ekonomi politics politik samhälle

Vilken bra idé!

Made Redundant | Lower Wacker Drive by TheeErin, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  TheeErin 

Jag läser att två långtidsarbetslösa, en man och en kvinna, är bland de sökande till jobbet som ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Båda har, vad man brukar kalla, bred erfarenhet, från flera Fas3-grupper dessutom. Den ene sökande framhåller sin internutbildning vid AF där bl.a. flera jobbsökarkurser ingått. Han lovar att som generaldirektör genast avskaffa alla ineffektiva Fas3-åtgärder och jobbcoachning för att därmed sätta stopp för det pågående resursslöseriet. Även den andre sökande har värdefulla erfarenheter av vad  som inte fungerar: Fas 3, praktik utan utbildning och anställningsstöd som missbrukas. Rensa direkt här! säger den sökande.

Båda menar att det kommer att bli svårt att samarbeta med den sittande regeringen efterssom denna ”lever i en fantasivärld” där de efter åtta år inte inser att deras politik misslyckats.

Det verkar finnas fler ansökningar av det här slaget men på grund av sekretesslagar kan man bara se de som finns på Facebook.

Jag inser naturligtvis ironin i ansökningar av den här typen och att det nog kan finnas vissa problem med att anställa en generaldirektör enbart på meriten att vara eller ha varit jobbsökande och utsatt för allehanda åtgärder om inte ytterligare kvalifikationer finns. Likväl ser jag det som en god idé att den som verkligen vet något om att vara utan arbete och därför utsätts för – som det ser ut – meningslösa åtgärder, borde ha en massa värdefull kunskap att tillföra Myndigjheten.

Dessvärre kommer knappast sådana erfarenheter att vara avgörande utan regeringen kommer istället att tillsätta en person som de fullt ut kan kontrollera.

Kategorier
ekonomi politics politik samhälle

Framtrollade jobb

Låt mig återvända till temat arbete och arbetslöshet som jag skrev om i ett tidigare inlägg. Idag, några dagar försent, läser jag om ”framtrollade” jobb i Landets Fria, 6 nov – av någon anledning uteblev Svenska Dagbladet från min brevlåda denna dag! Skribenten Annerfalk funderar över (precis som jag själv gjort) varför man inte kan dela på jobben  och därigenom  minska såväl stress som arbetslöshet. Varför kan vi inte dela på jobben?

11/12 Manual Labor - Taking out the Garb by Jer Kunz, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  Jer Kunz 

Istället för att dela på jobben när varje arbetande numera är oerhört mycket mer produktiv jämfört med tidigare, kör regeringen sitt eviga mantra om ”riktiga jobb”. Dessvärre har även socialdemokraternas Lövén gett sig den moderata uppfattningen i våld när han vill jaga ”snoozande ungdomar”. Inget gott att vänta där heller således. Såväl moderaternas som socialdemokraternas uppfattning är klar: ett arbete av vilket slag det vara månde är bättre än att vara utan arbete. I den nuvarande regimens ”arbetslinje” leder detta just till att man måste ”trolla fram” en stor mängd lågkvalificerade och lågt betalda jobb.

De framtrollade ”enkla”jobben urholkar naturligtvis såväl löner som anställningsförhållanden (sannolikt ett delmål för regeringen) så att den stackars arbetsökande blir tvungen att ta vilket jobb som helst eftersom ett ”riktigt jobb” trots allt är bättre än varje annat tillstånd enligt regeringen.

Som det är idag växer också kadern av arbetsförmedlare, jobbcoacher och gud-vet-vad. Vi behöver inte fler av dessa! Därtill har det visat sig att idén med de s.k. coacherna är både dyrbar och verkningslös. De arbetssökande å sin sida skall  hållas sysselsatta med att skriva ansökningar till anställningar som varken de själva vill ha eller som ansvariga på arbetsplatserna har tid att ta del av.

I förlängningen kan man förstås se en struktur där vi har en uppdelning mellan högavlönade med inflytande och makt  å ena sidan och ett löneproletariat med usel lön och oacceptabla villkor å den andra. Nu när socialdemokraterna försöker krypa upp i knät på moderaterna i ett försök att känna efter vart valvinden blåser är det nog knappast därifrån man skall vänta sig några visioner om att vrida politiken åt ett annat håll.