Kategorier
arbetsmarknad ekonomi politics politik samhälle

Vilken bra idé!

Made Redundant | Lower Wacker Drive by TheeErin, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  TheeErin 

Jag läser att två långtidsarbetslösa, en man och en kvinna, är bland de sökande till jobbet som ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Båda har, vad man brukar kalla, bred erfarenhet, från flera Fas3-grupper dessutom. Den ene sökande framhåller sin internutbildning vid AF där bl.a. flera jobbsökarkurser ingått. Han lovar att som generaldirektör genast avskaffa alla ineffektiva Fas3-åtgärder och jobbcoachning för att därmed sätta stopp för det pågående resursslöseriet. Även den andre sökande har värdefulla erfarenheter av vad  som inte fungerar: Fas 3, praktik utan utbildning och anställningsstöd som missbrukas. Rensa direkt här! säger den sökande.

Båda menar att det kommer att bli svårt att samarbeta med den sittande regeringen efterssom denna ”lever i en fantasivärld” där de efter åtta år inte inser att deras politik misslyckats.

Det verkar finnas fler ansökningar av det här slaget men på grund av sekretesslagar kan man bara se de som finns på Facebook.

Jag inser naturligtvis ironin i ansökningar av den här typen och att det nog kan finnas vissa problem med att anställa en generaldirektör enbart på meriten att vara eller ha varit jobbsökande och utsatt för allehanda åtgärder om inte ytterligare kvalifikationer finns. Likväl ser jag det som en god idé att den som verkligen vet något om att vara utan arbete och därför utsätts för – som det ser ut – meningslösa åtgärder, borde ha en massa värdefull kunskap att tillföra Myndigjheten.

Dessvärre kommer knappast sådana erfarenheter att vara avgörande utan regeringen kommer istället att tillsätta en person som de fullt ut kan kontrollera.