Kategorier
ekonomi miljö politik

Tänkvärda uttryck

I en artikel om framtida energiförsörjning av Stig-Olof Holm (LFT 30 sep 2015) lär jag mig två nya begrepp: ”Jevons paradox” och ”Says lag” med deras respektive innebörder.

Effektivisering av uttaget av naturresurser som skulle kunna minska uttaget används istället för att öka konsumtionen – den s.k. Jevons paradox.

Jean Baptiste Say å sin sida menar att det inte är efterfrågan som skapar ett utbud av varor utan att det tvärtom är utbudet som skapar en ökad efterfrågan – Says lag.

Den som vet något om vad jag brukar tycka är viktigt kan inte tveka om att jag har ett horn i sidan till den politiserade valfriheten, alltså den där vi luras, lockas och nödgas göra en massa onödiga individuella val som tar energi från mycket viktigare val i livet.

I en intressant TED-föreläsning ”Our unhealthy obsession with choice” ställer Renata Salecl den intressanta frågan: Could individual choices be distracting us from something bigger—our power as social thinkers?

Hela presentationen finns som text om man vill läsa och det var särskilt ett uttryck som jag fastnade för: ”veil of obviousness”. Ideologi skapar alltså en slöja av självklarhet – kanske att vi måste välja olika sorters diskmedel t.ex. – och att det nödvändigt att lyfta denna slöja ifall vi ska kunna tänka lite längre än vad näsan räcker.

Kategorier
Okategoriserade

Oförenliga föreningar

Läste i morse en fyndig krönika av Nils Funcke (äras den som äras bör) där han utgick från att en metafor om att det inte går att förena eld och vatten. Vi ser nog bilden framför oss hur det efter ett visst fräsande slocknar.

Denna bild användes som bakrund till ett resonemang om yttrandefrihet där vi har lagar som reglerar och naturligtvis också begränsar vad vad vi får lov att yttra, alltså i någon mening något som är oförenligt liksom eld och vatten.

Men var och en förstår nog att den totala friheten att göra eller säga vad man vill knappast låter sig förenas med ett fungerande samhälle. Därför har vi lagar som i bästa (och de flesta) fall gör att vi får ett utfall som är bättre än extremerna total frihet och totalt förbud.

Horizontal steam engine 2 by Ro Irving, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  Ro Irving 

Det är nu som föreningen av eld och vatten beskrivs med den kreativa metaforen ångmaskin. Genom att utnyttja vatten tillsammans med eld skapar vi ånga och utvinner därmed energi ur två till synes oförenliga ämnen.

Kanske skall vi förstå våra lagar på detta sätt; genom att låta den totala friheten (elden) begränsas av något (vattnet) skapar vi ett mervärde (ångan) som flexibelt kan användas för nyttiga ändamål.

Jag vet inte om skribenten själv hittat på metaforen men för mig fungerade den bra.