Kategorier
ekonomi miljö politik

Tänkvärda uttryck

I en artikel om framtida energiförsörjning av Stig-Olof Holm (LFT 30 sep 2015) lär jag mig två nya begrepp: ”Jevons paradox” och ”Says lag” med deras respektive innebörder.

Effektivisering av uttaget av naturresurser som skulle kunna minska uttaget används istället för att öka konsumtionen – den s.k. Jevons paradox.

Jean Baptiste Say å sin sida menar att det inte är efterfrågan som skapar ett utbud av varor utan att det tvärtom är utbudet som skapar en ökad efterfrågan – Says lag.

Den som vet något om vad jag brukar tycka är viktigt kan inte tveka om att jag har ett horn i sidan till den politiserade valfriheten, alltså den där vi luras, lockas och nödgas göra en massa onödiga individuella val som tar energi från mycket viktigare val i livet.

I en intressant TED-föreläsning ”Our unhealthy obsession with choice” ställer Renata Salecl den intressanta frågan: Could individual choices be distracting us from something bigger—our power as social thinkers?

Hela presentationen finns som text om man vill läsa och det var särskilt ett uttryck som jag fastnade för: ”veil of obviousness”. Ideologi skapar alltså en slöja av självklarhet – kanske att vi måste välja olika sorters diskmedel t.ex. – och att det nödvändigt att lyfta denna slöja ifall vi ska kunna tänka lite längre än vad näsan räcker.