Kategorier
politik samhälle skola

Pedagogisk frizon

Jag läser i en morgontidning apropå utredningen om vad skolans kommunalisering fått för konsekvenser att någon kastat fram förslaget att skolan borde få en ställning liknande Riksbankens. Det skulle innebära att den hade en självständig ställning som gjorde den mera motståndskraftig (immun?) mot klåfingriga politikers ingripanden. Huruvida detta är ett allvarligt förslag eller ens möjligt kan jag inte avgöra.

RÃ¥da Skola by Johan Lundbergs, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  Johan Lundbergs 

Klart är emellertid att skolan har varit, och alltjämt är, ett fält för kraftigt divergerande åsikter om uppgift, innehåll och organisation. Den moderata morgontidning jag läste återger med viss vällust ett uttalande av Svenska akademins ständige sekreterare Peter Englund där han lär ha sagt att skolan har varit som ett skjutfält där olika aktörer har kunnat provskjuta sina flummiga projekt med skolbarnen som måltavla. Det är onekligen en talande bild men den grumlas, från mitt perspektiv, av uttrycket flummiga vilket regelbundet används av dem som tror sig veta hur det borde vara och som är motståndare till att skolan skall vara ett verktyg för ett jämlikt samhälle.

Nu talar skribenten visserligen också om högerregeringens (ja, han/hon använder förstås inte just denna beteckning för regeringen) nyliberala experiment där skolan görs till en handelsvara som man kan tjäna pengar på. Inte heller detta anses så lyckat.

Något återförstatligande av skolan, som folkpartiet föreslår, verkar dock inte finnas på agendan. För mig personligen känns dock detta som ett tilltalande alternativ och nog har jag en hel del erfarenhet efter mer än 40 år i branschen. Kanske har ”tiden sprungit ifrån mig” men jag tänker med en viss nostalgi på hur det var långt tillbaka på 70-talet i skolan då det fanns regler för hur stora klasserna skulle vara och hur resurserna skulle fördelas. Lärarnas uppgift var också klar; det handlade om att undervisa skolans elever. Även om jag personligen inte befinner mig i skolans miljö numera förefaller det som att lärares uppgifter inte är lika entydiga längre. Men detta kan vi kanske återkomma till vid något annat tillfälle.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *