Kategorier
politics politik samhälle

Flykting

Härom dagen läste jag en av de mest begåvade satirer jag träffat på sedan Tage Danielssons oöverträffade satir om kärnkraftsolyckan i Harrisburg. För yngre läsare måste man kanske förklara att TD parodierade de som uttalade sig tvärsäkert om att det var osannolikt att en kärnkraftsolycka skulle inträffa här i vårt land. TD påtalade då att även förespråkarna där kärnkraftsolyckan hade hade hänt hade uttalat sig om att sannolikheten för en olycka var näst intill obefintlig. TD ifrågasatte då på sitt oefterhärmliga vis om olyckan faktiskt hade hänt eftersom sannolikhet att detta skulle ske var så försvinnande liten. En parodi där man får skrattarna på sin sida i ett så allvarligt ämne är förstås ett starkt påtryckningsmedel. Nåväl, den satir jag läste har väl nästintill ”harrisburgklass”.

Tage Danielsson by Daniel Gimbert, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  Daniel Gimbert 

 

Sarah Olsson – som jag alls inte känner till – skriver så här: ”Skippar du midsommar i år?” Frågan är riktad till sverigedemokraten Erik Almqvist som har utvandrat till Ungern därför att han känner sig hotad och förföljd i Sverige. Nu är det förstås tacksamt att ställa denna fråga till en politiker som företräder ett parti som har mycket bestämda uppfattningar om invandrare. Nu har Erik Almqvist själv blivit invandrare och Olsson ställer med hjälp av Sverigedemokraternas egna programförklaringar en rad intrikata frågor till Almqvist.

Först skriver  Olsson att sd:s partiprogram säger att man skall på sikt överge sin ursprungliga kultur och identitet om man skall bli en del av den nya nationen. Kommer Almqvist att skippa midsommar redan i år eller blir det först nästa år?

Han bör förstås också kommunicera med myndigheterna på det samhällsbärande ungerska språket. Men är det okey att man kommunicerar med sina vänner på engelska?

Eftersom Almqvist har flyttat till Ungern därför att han ser sig hotad av vissa grupper är han väl att betrakta som flykting och därför bör han förstås bara stanna i det nya landet så länge som situationen är livshotande. När det finns möjlighet att återvända till hemlandet, bör väl Ungern hjälpa till med resurser så att han kan återvända till sitt ursprungliga hemland? Det kan bli problem att besöka Sverige om han ser sig som flykting för om det finns möjlighet att besöka Sverige borde han ju omedelbart utvisas ur Ungern.

Welcome Refugees by Takver, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  Takver 

 

Flyktingen måste också ha testat sig för olika epidemiska farsoter innan han lämnade sitt land. Olsson antar att Almqvist testade sig bl.a. hiv och turberkolos så att detta inte sprids i mottagarlandet. Nu finns ju en risk att den som måste fly hals över huvud inte hinner med såna tester och då får man kanske ta sitt straff eller testa sig på plats och vara försiktig i umgänget med andra tills resultaten föreligger.

Det kan naturligtvis vara svårt att assimileras i ett nytt land. Om det skulle bli så svårt att att Almqvist finner det nödvändigt att att återvända till Sverige, skulle han ju kunna ansöka om ett behovsprövat individuellt återvandringsstöd. Det vore naturligtvis en stor vinst för Sverige om Almqvist återvandrade och det skulle också kunna utgöra en stark förebild för andra svenska invandrare i Ungern.

Ovan har jag mer eller mindre återgett vad Sarah Olsson skrivit. Jag tycker att hennes inlägg är ett exempel på en kreativ parodisk idé. Den blir inte sämre av att alla de parordiska inslagen är hämtade från Sverigedemokraternas egna dokument och principprogram.

Det som förvånar mig är att en medlem i sd ens kan komma på idén att utvandra när han kommer från ett parti med så uttalade åsikter om invandrare. Sannolikt ser inte Almqvist sig själv som en invandrare av ”den sorten” som hans parti brukar ha åsikter om. Kanske tycker rentav att han med sin bakgrund kan vara en tillgång, en sorts specialistkomptens, i det nya landet.

Referens: Fria Tidningen 4 maj 2013

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 2.5 Sverige Licens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *