Kategorier
education politik samhälle skola

Läralätt i ”friskola”

Den som till äventyrs läser den här bloggen kan ju inte sväva i ovisshet om min inställning till sk friskolor- jag måste ju alltid skriva ’sk’ därför att skolor som lever på bidrag från det allmänna kan ju aldrig vara fria i den bemärkelsen att de själva tjänar in sina pengar. Med en sådan inställning är det kanske inte underligt att jag fullständigt vrider mig i skrattparoxysmer när jag läser Berglins seriestrip i Svenska Dagbladet där författarna driver med betygsinflationen (”Läralättias fria gymnasium”) där ”vår Love” (som är ”dum som ett spån”) snart ”får VG i alla ämnen” samt lärarkompetensen. Se också http://www.alejon.se/2013/07/03/naiva-forestallningar-om-utbildningsresultat/

Henric Schartau by Stifts- och landsbiblioteket i Skara, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  Stifts- och landsbiblioteket i Skara 

Betygsinflationen är väl ett känt faktum men kanske har man inte ifrågasatt lärarkompetensen lika ironiskt tidigare (nästan Tage Danielssonklass!). Vad sägs om när ”lektor Bladmyr” vill utröna hur lärarna ställer sig till ”synen på Nåden hos Luther, katolska kyrkan och Schartau”. Då finner skolans ledning det säkrast att utlösa brandlarmet.

Av upphovsrättsliga skäl kan jag inte infoga serien här men det är bara att följa länken:

http://www.svd.se/kultur/serier/berglins_5017.svd?date=20130811