Kategorier
ekonomi samhälle

Food sharing

Food sharing

Delicious All Day Every Day Food by RubyGoes, on Flickr

Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License

   by  RubyGoes 

”Sharing is caring” brukar jag  hävda i olika sammanhang och jag tänker då oftast på sådant man har laddat upp på nätet texter, bilder, filmer eller annat.

En intressantare form av att dela med sig är då food sharing. Jag läser i FT (11 feb 2015) om en kreativ tysk man med fru och två barn som säger sig leva utan pengar genom ”dumpstring”, vilket jag tolkar som hamstring av dumpad mat. Han är också författare till boken Glücklich ohne Geld.

Efter att ha prövat att leva på sådant som restauranger och affärer kastar bort upptäckte han att det fanns avsevärt mer mat än vad han och familjen någonsin kunde äta upp. Han fick då idén att organisera ” dumpstringen” så att hemlösa och andra kunde få av den mat som ändå kastas.

Det beskrivs att 250 mataffärer gått med på idén. Dessa har insett att de inte kommer att förlora ekonomiskt därför att de som kommer i åtnjutande av gratismaten ändå inte hade haft råd att handla. Den bakomliggande tanken är dock inte välgörenhet utan att uppmuntra till en minskning av slöseriet med mat.

Hela arrangemanget finns på webben och för att komma med i programmet får man genomgå en sorts kunskapstest för att visa att man är seriös. Man kan läsa om food sharing här  https://foodsharing.de/

En annan del programmet är offentliga kylskåp, ifrågasatt av somliga pga risken för sabotage, men de här kylskåpen sköts om av särskilda personer så att det är hygieniskt.

Det verkar som om matdelandet har varit framgångsrikt då företag och restauranger har försökt minska slöseriet genom att planera annorlunda.

Kategorier
ekonomi samhälle

Vill ha! Vill ha!

”Fattiga människor genererar ingen vinst och får därför inte plats i kapitalets logik. För att kapitalismen ska fungera måste den alltid skapa nya behov hos människan. Våra basala behov är inte tillräckligt vinstdrivande. Istället måste behoven förnyas och göras om till varor” (Elina Phanke i FT,15 okt 2014).

Visst är det så! Jag märker ju detta sug efter nya saker hos mig själv. Även om jag sopsorterar, köper eko-varor, gärna åker tåg eller buss och undviker att köra bil i onödan, dreglar jag likafullt över den reklam för olika slags elektronik och andra prylar som regelbundet dimper ner i vår brevlåda.

Vill ha, vill ha, även om jag redan har det jag behöver (säkert mer än jag behöver)!  På systemnivå finns inga gröna eller röda alternativ till kapitalismen, menar Phanke.