Kategorier
fritid miljö

Mobilitet

Mai Khao Beach 2 by Chindit76, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License   by  Chindit76 

 

Vi pratar gärna om mobilitet som något positivt men i ett samhälle där vi faktiskt har kunskap om klimatpåverkan borde vi nog också prata om vad mobiliteten innebär för miljön. Resande kors och tvärs över världen framställs nästan uteslutande som något positivt. Allt fler har möjlighet att se andra delar av världen. Likväl är det så att många och långa resor (flygresor!) har en negativ inverkan på miljön.

(En tanke väckt av professor Stefan Gössling vid Linnéuniversitetet, presenterad i Landets Fria/Opinion, 26 augusti 2015)