Kategorier
politik samhälle

Skapade jobb och andra galenskaper

Jag hade varit på semester en vecka och under tiden hade det samlats en hög olästa tidningar som jag åtminstone gärna ville bläddra igenom. Det är inte så dumt att ha ambitionen att snabbt gå igenom för då är risken mindre att man fastnar på detaljer som stoppar upp läsningen.

Det första jag fastnar för är en notis om skalade bananer som lär finnas i någon butik. Jag blir tvungen att gå in på lite detaljer i alla fall märker jag. Jo, det finns faktiskt skalade bananer till försäljning! En banan skalar man väl på några sekunder utan större ansträngning!

Det intressanta är emellertid det resonemang som följer. Att det finns skalade banananer måste ju innebära att någon utför detta arbete. Kanske är detta ett exempel på ett s.k. skapat arbete. Idag hör vi ju dagligen att politikerna lovar att skapa arbeten samtidigt som näringslivet i rasande takt skaffar sig arbetskraft där den är billigast d.v.s. utanför landet, i s.k. låglöneländer. Skall man skapa arbeten, känn på ordet, skapade arbeten är alltså sådant arbete som inte naturligt finns behov av. Kanske banskalning som väl måste vara ett låglönejobb?

banana peel on 26 May 2010 - day 146 by Leonard John Matthews, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  Leonard John Matthews 

En annan galenskap som jag läser om kommer från USA där striden mellan de som är för rätten till abort och de som är av motsatt uppfattning är särskilt hård. Här är det en präst som tagit ställning för rätten till abort. Dessvärre råkar prästmannen ut för en bilolycka på hemväg från sin kyrka, vilket föranleder abortmotståndare att jubla och förtjust utropa: Gud är på vår sida; han fick sitt straff! Osmakligt så att det förslår!

Jag läser också att den globala uppvärmningen har inordnats i den kapitalistiska logiken och att handeln med s.k. utsläppsrätter är idag big business (men detta visste jag förståst redan innan).  Den globala uppvärmningen har blivit en handelsvara. Någon säger att det nog är lättare att tänka sig naturens kollaps än kapitalismens.

Irresponsabilidade Social I by Ampliato [ Edu ], on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  Ampliato [ Edu ] 

Slutligen läser jag om något mycket konkret. Jag får veta att det inom EU har utvecklats en praxis som innebär att ekonomiska friheter är överordnade fackliga rättigheter men att det inom EU nog finns ett motstånd mot detta. I den svenska riksdagen lär det finnas en majoritet för ett s.k. socialt fördrag d.v.s. att inte åsidosätta de fackliga rättigheterna. Moderateratregeringen och deras stödpartier vägrar dock att ta ställning för de fackliga rättigheterna. Det var kanske ingen överraskning!

Undrar var det skall sluta?

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

2 svar på ”Skapade jobb och andra galenskaper”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *