Kategorier
politik samhälle

SD – höger, vänster eller något helt annat?

Jag är väldigt glad att jag att jag har läst Henrik Arnstads informativa verk ”Äskade fascism”, ett digert verk som på ett begripligt sätt beskriver fascismens natur och förutsättningar.

När jag helt nyligen läste Arnstads analys av ”våra” sverigedemokrater (http://www.goteborgsfria.se/artikel/114759) kände jag igen åtskilligt från det som utmärker fascismen generellt från Arnstads bok.

Som bakgrund för att förstå vad SD egentligen står för rekommenderar jag i första hand Arnstads bok men även den artikel som är länkad ovan är mycket intressant.

Vad utmärker då SD? Centralt i Arnstads analys av SD är nationalismen. SD går alltså inte att placera på den traditionella vänster-högerskalan; inte heller är rasism ett utmärkande drag utan det är den kulturella enheten som står i fokus, vilket innebär att det inte är etniciteten i sig som står i fokus utan istället hur man anpassar sig till ”svenskheten”.

Arnstads analys utmynnar i att SD inte är något högerpopulistiskt av den modell som finns i Danmark och Norge utan ett i parti som i allt väsentligt är karakteriseras av fascistiska värderingar där nationalismen är det mest framträdande draget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *