Kategorier
Okategoriserade

Hornsugga, pinnstege och tjärspray

Biltemakatalogen brukar dimpa ner i min post några gånger om året och nog finns det bilder på ett och annat som man gärna skulle vilja ha även om man alls inte behöver det.

I slutet av katalogen finns ett register i text över alla varor i katalogen. Om man låter blicken fara över allt som där förtecknas i alfabetisk ordning utan att söka efter något speciellt, träffar man på en del varor vars funktion kanske inte alltid är uppenbar för envar.

En ”hornsugga” låter lite som en biologisk sensation. Man undrar också vem som har behov av en ”huvudpump”. Möjligen kan den vara till hjälp för den som känner sig utpumpad, specifikt om man är tom i huvudet.

”Kråkfotsats” verkar vara något för fågelvänner. Men att uppsöka de hjälpbehövande kråkorna med hjälp av en ”pinnstege” verkar minst sagt vanskligt.

En ”spårryttare” verkar härröra från en annan tid men möjligen vill Biltema med en sådan bidra till högre funktionalitet hos våra järnvägar genom att tillhandahålla spårryttare som tågersättning.

”Tjärspray” är gissningsvis en utveckling (eller föregångare) till pepparspray. Kanske är den också tillåten för privatkonsumenter.

”Ändplugg” och ”ändrör” behöver väl knappast någon förklaring. Trots allt verkar det lite överraskande att Biltema satsar på just det konsumentsegmentet.

Mer förklarligt med tanke på uppsvinget för cykling och elcyklar som susar fram i hög fart är att man satsat på ”överkörningsskydd”. Oklart dock om det handlar om skydd mot att bli överkörd när man cyklar eller om det är tänkt som skydd mot cyklister, för den oskyddade gångtrafikanten alltså.

Det mesta i förteckningen verkar dock begripligt såsom t.ex. skruvdragare, båtlack, cyklar m.m.