Kategorier
samhälle

Samvarierande samhällsvariabler

Jag läser Veronica Palms ledare i Dagens ETC (6 feb): hon skriver att otryggheten i samhället har ökat under samma tid som ojämlikheten har ökat. Här verkar finnas en samvariation, tänker jag. Det är kanske att göra det alltför enkelt för sig att tala om ett ett enkelt orsakssamband här men någon sorts orsaksförhållande verkar sannolikt.

Det här sambandet har hittills inte fått något större fokus i samhällsdebatten såvitt jag kan se. Fokus har mest legat på otrygghetsvariabeln där de olika partierna försöker bjuda över varandra med ”hårdare tag” och fler poliser.

Det är naturligtvis vällovligt och nödvändigt att försöka hålla efter brottsligheten men utan att ”gå till roten med det onda” – omjämlikheten – kommer alla polisiära insatser mest att handla om symptombekämpning.

Sammanfattningsvis tror jag att det skulle löna sig bättre på sikt att sätta mer fokus på att skapa ett jämlikare samhälle

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *